Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

12/02/1999

Decret 6/1999, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Decret 33/1998, de 6 de març, de regulació de la creació de la Comissió de l'Euro a l'àmbit de la CAIB

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 6/1999, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Decret 33/1998, de 6 de març, de regulació de la creació de la Comissió de l'Euro a l'àmbit de la CAIB BOCAIB núm. 024 de 1999

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015