Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1996

Decret 6/1996, de 16 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 9 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1996, en la secció pressupostària 72 (Junta d'Aigües)

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 6/1996, de 16 de gener, pel qual s'eleva el límit per autoritzar i disposar la despesa prevista a l'article 9 de la Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 1996, en la secció pressupostària 72 (Junta d'Aigües) BOCAIB núm. 014 de 1996