Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/12/2017

Decret 60/2017, de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament dels costs vinculats a la concertació de reserva i ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència en centres residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES