Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

25/09/2009

Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s'estableixen la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable d'inici de les activitats turístiques

TURISME

Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual s'estableixen la unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en matèria turística, com també la declaració responsable d'inici de les activitats turístiques BOIB núm. 143 de 2009

Afectat per:

Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010

Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració responsable i la simplificació dels procediments administratius en matèria turística BOIB núm. 32 de 2011