Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

13/05/1994

Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el control de la qualitats de l'edificació i del seu ús i manteniment

TERRITORI I URBANISME

Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el control de la qualitats de l'edificació i del seu ús i manteniment BOCAIB núm. 065 de 1994

Afectat per:

Decret 111/1994, de 22 de novembre, pel qual es modifiquen els articles 4, 7 i la disposició final segona del Decret 59/1994, de 13 de maig, pel qual es regula el control de la qualitat de l'edificació i el seu ús i manteniment BOCAIB núm. 146 de 1994

Decret 77/2012, de 21 de setembre, de simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior BOIB núm. 140 de 2012

Per a més informació podeu descarregar el següent document