Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/12/2017

Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma)

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017

Afectat per:

Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017, pel qual es corregeixen errors materials del Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma) BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017