Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/04/2001

Decret 58/2001, de 6 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 58/2001, de 6 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears BOIB Núm. 049 de 2001

Afectat per:

Correcció d'errades advertides en les versions en llengua castellana i catalana del Decret 58/2001, de 6 d'abril, d'aprovació del Pla director sectorial energètic de les Illes Balears BOIB núm. 3 de 2002

Decret 96/2005, de 23 de setembre, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears BOIB Núm. 143 de 2005