Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/01/2014

Decret 5/2014, de 31 de gener, pel qual es modifica el Decret 44/2004, de 14 de maig, pel qual s’estableixen el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 5/2014, de 31 de gener, pel qual es modifica el Decret 44/2004, de 14 de maig, pel qual s’estableixen el règim i el funcionament del Consell de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 016 de 2014