Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/04/2012

Decret 5/2012, de 3 d'abril, del president de les Illes Balears, de nomenament del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 5/2012, de 3 d'abril, del president de les Illes Balears, de nomenament del síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears BOIB núm. 053 de 2012