Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/02/2010

Decret 5/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 5/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 021 de 2010 [DEROGAT]

Afectat per:

Decret 20/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es regula el règim de suplències dels consellers i conselleres del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 084 de 2010