Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/02/2007

Decret 5/2007 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los

MEDI AMBIENT

Decret 5/2007 de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los BOIB núm. 020 de 2007

Afectat per:

Ordre del conseller d'Agricultura, Medi ambient i Territori de 9 de maig de 2014 per la qual s'aprova la reglamentació corresponent a l'agrupació racial del porc negre de Formentera i d'Eivissa i s'actualitza l'annex del Decret 5/2007, de 2 de febrer, pel qual s'aprova el Catàleg d'agrupacions racials dels animals domèstics autòctons de les Illes Balears i es regulen les entitats dedicades a fomentar-los BOIB núm. 070 de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document