Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/01/2005

Decret 5/2005, de 21 de gener, pel qual es crea la Comissió de coordinació de la vigilància i control de determinades substàncies, dels residus en els animals i dels seus productes a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 5/2005, de 21 de gener, pel qual es crea la Comissió de coordinació de la vigilància i control de determinades substàncies, dels residus en els animals i dels seus productes a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 016 de 2005

Afectat per:

Decret 75/2008, de 27 de juny, pel qual es modifica el Decret 5/2005, de 21 de gener, pel qual es crea la Comissió de Coordinació de la Vigilància i Control de Determinades Substàncies, dels residus en els animals i dels seus productes a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 094 de 2008

 

Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa BOIB núm. 047 de 2013