Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1996

Decret 5/1996, de 16 de gener, pel qual es va crear la Comissió Balear del Joc

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOC

Decret 5/1996, de 16 de gener, pel qual es va crear la Comissió Balear del Joc BOCAIB núm. 014 de 1996

Afectat per:

Decret 177/1996, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Decret 5/1996, de creació de la Comissió Balear del Joc BOCAIB núm. 122 de 1996

Decret 35/2000, de 10 de març, pel qual s'estableix la nova regulació de la Comissió del Joc de les Illes Balears BOCAIB núm. 035 de 2000