Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1992

Decret 5/1992, de 16 de gener, de suspensió de l'atorgament d'autoritzacions de servei públic discrecional de mercaderies, regulades en els articles 9 i 10 del Decret 69/1988, de 7 de setembre

TRANSPORTS

Decret 5/1992, de 16 de gener, de suspensió de l'atorgament d'autoritzacions de servei públic discrecional de mercaderies, regulades en els articles 9 i 10 del Decret 69/1988, de 7 de setembre BOCAIB núm. 026 de 1992

Afectat per:

Decret 123/1994, de 15 de desembre, sobre règim jurídic de les autoritzacions de transport per carretera de viatgers i mercaderies BOCAIB núm. 159 de 1994