Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/1988

Decret 5/1988, de dia 11 de febrer, de modificació del Decret 60/1984, sobre contractació d'obres, serveis i subministraments de la CAIB

CONTRACTACIÓ

Decret 5/1988, de dia 11 de febrer, de modificació del Decret 60/1984, sobre contractació d'obres, serveis i subministraments de la CAIB BOCAIB núm. 024 de 1988

Afectat per:

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989 BOCAIB núm. 157 de 1988 i BOCAIB núm. 003 de 1989