Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

05/02/1987

Decret 5/1987, de 5 de febrer, pel qual es creen tres zones de recaptació a les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 5/1987, de 5 de febrer, pel qual es creen tres zones de recaptació a les Illes Balears BOCAIB núm. 019 de 1987

Afectat per:

Decret 37/1988, de 14 d'abril, pel qual es creen les zones de recaptació de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera BOCAIB núm. 049 de 1988