Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

31/01/1985

Decret 5/1985, de 31 de gener, pel qual s'estableixen criteris interpretatius provisionals de la Disposició Addicional Quarta de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 5/1985, de 31 de gener, pel qual s'estableixen criteris interpretatius provisionals de la Disposició Addicional Quarta de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública BOCAIB núm. 5 de 1985