Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/11/2017

Decret 51/2017 de 17 de novembre, pel qual es cessen i nomenen alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 51/2017 de 17 de novembre, pel qual es cessen i nomenen alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 141 de 2017)