Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

26/03/2010

Decret 50/2010, de 26 de març, de declaració d'àrea d'urbanització prioritària de sòl (AUP) de l'àmbit AE/73-05 del PERI de la Soledat, en el municipi de Palma, a l'empara del Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen les ajudes per afavorir l'accés a l'habitatge en el marc del Pla Estratègic d'Habitatge 2008-2011 de les Illes Balears

TERRITORI I URBANISME

Decret 50/2010, de 26 de març, de declaració d'àrea d'urbanització prioritària de sòl (AUP) de l'àmbit AE/73-05 del PERI de la Soledat, en el municipi de Palma, a l'empara del Decret 68/2008, de 6 de juny, pel qual es regulen les ajudes per afavorir l'accés a l'habitatge en el marc del Pla Estratègic d'Habitatge 2008-2011 de les Illes Balears BOIB núm. 054 de 2010