Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/04/1984

Decret 50/1984, de 26 d'abril, de creació del Comitè Balear de l'Any Internacional de la Joventut i de regulació de funcionament d'aquest

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ JOVENTUT

Decret 50/1984, de 26 d'abril, de creació del Comitè Balear de l'Any Internacional de la Joventut i de regulació de funcionament d'aquest BOCAIB núm. 12 de 1984

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015