Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/11/2017

Decret 50/2017, de 10 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Indústria de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ INDÚSTRIA

BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017

Afectat per:

Decret 94/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Decret 50/2017, de 10 de novembre, pel qual es regula la composició, les funcions i el règim intern del Consell de la Indústria de les Illes Balears BOIB núm. 171, de 21 de desembre de 2019

Per a més informació podeu descarregar el següent document