Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Volver al listado de noticias

03/11/2017

Decret 49/2017, de 3 de novembre, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, i del Consell Insular de Formentera

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 49/2017, de 3 de novembre, de modificació del nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el grup III, com a representants de les associacions i organitzacions que tenen com a finalitat la protecció del medi ambient, i del Consell Insular de Formentera BOIB núm. 135 de 2017