Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

30/03/2001

Decret 46/2001, de 30 de març, d'aprovació definitiva del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera

MEDI AMBIENT

Decret 46/2001, de 30 de març, d'aprovació definitiva del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans a Eivissa i Formentera BOIB núm. 045 de 2001

Afectat per:

Correcció dels errors detectats en el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans a Eivissa - Formentera, (Decret 46/2001, de 30 de març, B.O.I.B. núm. 45 de 14 d'abril de 2001) BOIB núm. 111 de 2001 

Correcció de l'error detectat a l'annex XII (ubicació de les plantes de tractament de residus urbans, triatge i classificació, metanització i compostatge a Eivissa), del plànol núm. dos de la versió castellana i catalana del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Eivissa i Formentera (Decret 46/2001, de 30 de març, B.O.I.B. núm. 45, de data 14 d'abril de 2001) BOIB núm. 105 de 2002

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document