Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

22/05/2015

Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de l'obligació de constituir fiança d'arrendament i de la inspecció d'aquestes fiances

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 42/2015, de 22 de maig, de modificació del Decret 22/1989, de 22 de febrer, pel qual es regula la creació del paper fiança, de l'obligació de constituir fiança d'arrendament i de la inspecció d'aquestes fiances BOIB núm. 077 de 2015