Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/03/2012

Decret 4/2012, de 23 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es designa el vocal titular i el suplent en representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les juntes rectores dels consorcis d'aigües de Puigpunyent i de Santa Maria del Camí

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 4/2012, de 23 de març, del president de les Illes Balears, pel qual es designa el vocal titular i el suplent en representació de la Presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les juntes rectores dels consorcis d'aigües de Puigpunyent i de Santa Maria del Camí BOIB núm. 047 de 2012