Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/01/2011

Decret 4/2011, de 14 de gener, d'ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular d'Eivissa mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

CONSELLS INSULARS \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES