Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

07/02/2010

Decret 4/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears i se'n nomena la portaveu

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 4/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears i se'n nomena la portaveu BOIB núm. 021 de 2010

Afectat per:

Correcció d'errada tipogràfica del Decret 4/2010, de 7 de febrer, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i el nomenament de membres de l govern de les Illes Balears i se'n nomena la portaveu BOIB núm. 025 de 2010