Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/2004

Decret 4/2004, de 16 de gener, de creació de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 4/2004, de 16 de gener, de creació de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) BOIB núm. 013 de 2004

Afectat per:

Decret 41/2012, d'11 de maig, d'aprovació dels nous Estatuts de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)  BOIB núm. 070 de 2012