Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/01/2003

Decret 4/2003, de 17 de gener, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2003, a l'efecte del còmput de terminis administratius

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 4/2003, de 17 de gener , pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2003, a l'efecte del còmput de terminis administratius BOIB núm. 13 de 2003