Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/01/1998

Decret 4/1998, de 16 de gener, pel qual es disposa el cessament del Sr. Lluís Alemany Mir, com a director general d'Ordenació del Territori i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 4/1998, de 16 de gener, pel qual es disposa el cessament del Sr. Lluís Alemany Mir, com a director general d'Ordenació del Territori i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral BOCAIB núm. 012 de 1998

Afectat per:

Correcció d'errors advertits en el Decret 4/1998, de 16 de gener, pel qual es disposa el cessament del Sr. Lluis Alemany Mir, com a director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral (BOCAIB núm. 12, de 24 de gener de 1998) BOCAIB núm. 018 de 1998