Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 4/1990, de 25 de gener, relatiu a la Comissió d'Assessorament de l'Institut Balear d'Economia

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 4/1990, de 25 de gener, relatiu a la Comissió d’Assessorament de l’Institut Balear d’Economia BOCAIB núm. 20 de 1990

Afectat per:

Decret 21/2009, de 20 de març, de l'Institut Balear d'Economia BOIB núm. 044 de 2009