Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/01/1987

Decret 4/1987, de 22 de gener, pel qual es modifica el capítol II, article 3, del Decret 71/1983, de 27 d'octubre, relatiu a Reglament de Concessió Premis anuals Esport balear

PREMIS I HONORS \ ESPORTS I LLEURE

Decret 4/1987, de 22 de gener, pel qual es modifica el capítol II, article 3, del Decret 71/1983, de 27 d'octubre, relatiu a Reglament de Concessió Premis anuals Esport balear BOCAIB núm. 020 de 1987

Afectat per:

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear BOCAIB núm. 035 de 1995