Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/01/1985

Decret 4/1985, de 17 de gener, de retribucions provisionals del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 1985

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 4/1985, de 17 de gener, de retribucions provisionals del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 1985 BOCAIB núm. 4 de 1985

Afectat per:

Decret 84/1985, de 26 de setembre, de retribucions dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma per a l'exercici de 1985 BOCAIB núm. 31 de 1985

Decret 133/1985, de 19 de desembre, de retribucions del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 1985 BOCAIB núm. 2 de 1986