Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

12/01/1984

Decret 4/1984, de dia 12 de gener, pel qual es crea la Comissió de Política Hidràulica

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 4/1984, de dia 12 de gener, pel qual es crea la Comissió de Política Hidràulica BOCAIB núm. 3 de 1984

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015