Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/06/1983

Decret 4/1983, de dia 15 de juny, pel qual es nomena el conseller de l'Interior, Il·lm. Sr. Jaime Llompart Salvà, com a Secretari del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 4/1983, de dia 15 de juny, pel qual es nomena el conseller de l'Interior, Il·lm. Sr. Jaime Llompart Salvà, com a Secretari del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma BOCAIB núm. 1 de 1983