Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

26/08/2017

Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil

SERVEIS SOCIALS

BOIB núm. 105, de 26 d'agost de 2017

Afectat per:

Decret 41/2019, de 24 de maig, de modificació del Decret 52/2016, de 5 d’agost, de la renda per a persones en procés d’autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors, i del Decret 40/2017, de 25 d’agost, sobre els criteris d’autorització i acreditació dels serveis per a joves en procés d’emancipació, i de regulació de la renda d’autonomia personal per a joves que han estat sotmesos a mesures de justícia juvenil BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019

Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears BOIB ext. núm. 109, de 16 de juny de 2020

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document