Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/04/1986

Decret 39/1986, de 17 d'abril, de creació de vivendes de protecció limitada

HABITATGE

Decret 39/1986, de 17 d'abril, de creació de vivendes de protecció limitada BOCAIB núm. 13 de 1986

Afectat per:

Correcció d'errors BOCAIB núm. 20 de 1986

Decret 81/1986, d' 11 de setembre, de modificació del Decret 39/1986, sobre creació de vivendes de protecció limitada BOCAIB núm. 30 de 1986

Decret 72/1988, de 22 de setembre, de modificació dels Decrets 39/1986 i 81/1986, sobre creació de vivendes de protecció limitada BOCAIB núm. 120 de 1988