Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

04/08/2017

Decret 39/2017, de 4 d’agost, d’ordenació dels habitatges de preu taxat, corresponents a les reserves estratègiques de sòl seleccionades per l’Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2009, i en desplegament de l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública

HABITATGE

Decret 39/2017, de 4 d’agost, d’ordenació dels habitatges de preu taxat, corresponents a les reserves estratègiques de sòl seleccionades per l’Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2009, i en desplegament de l’apartat 4 de l’article 1 de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública BOIB núm. 096 de 2017