Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/04/1986

Decret 38/1986, de 17 d'abril, de suport a les empreses de Balears

ECONOMIA I EMPRESA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 38/1986, de 17 d'abril, de suport a les empreses de Balears BOCAIB núm. 13 de 1986

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015