Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/03/2001

Decret 37/2001, de 2 de març, de creació del Fòrum de la Salut Mental de les Illes Balears

SALUT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 37/2001, de 2 de març, de creació del Fòrum de la Salut Mental de les Illes Balears BOIB núm. 033 de 2001