Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/03/1998

Decret 37/1998, de 13 de març de 1998, relatiu a indemnitzacions dels membres dels tribunals i comissions tècniques de valoració de les convocatòries de selecció i proveïment de llocs de treball de l'Administració de la CAIB

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 37/1998, de 13 de març de 1998, relatiu a indemnitzacions dels membres dels tribunals i comissions tècniques de valoració de les convocatòries de selecció i proveïment de llocs de treball de l'Administració de la CAIB BOCAIB núm. 041 de 1998 

Afectat per:

Decret 133/2000, de 15 de setembre, d'indemnitzacions dels membres dels tribunals i de les comissions tècniques de valoració de les convocatòries de selecció i proveïment de llocs de treball de l'Administració autonòmica de les Illes Balears BOIB Núm. 117 de 2000