Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

03/06/1992

Decret 37/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord per sistema tradicional de filats a coll

CAÇA I PESCA

Decret 37/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del tord per sistema tradicional de filats a coll BOCAIB núm. 073 de 1992

Afectat per:

Decret 122/1995, de 24 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 37/1992, de 3 de juny, que regula la caça del tord pel sistema tradicional de filats en colls BOCAIB núm. 139 de 1995

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015