Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/04/1986

Decret 37/1986, de 17 d'abril, pel qual s'aprova l'organització de règim jurídic del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 37/1986, de 17 d'abril, pel qual s'aprova l'organització de règim jurídic del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca BOCAIB núm. 13 de 1986

Afectat per:

Decret 206/1996, de 28 de novembre, de modificació de l'article 1 del Decret 37/1986, pel qual s'aprova l'organització del règim jurídic del servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Mallorca BOCAIB núm. 154 de 1996

Per a més informació podeu descarregar el següent document