Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/03/1998

Decret 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 041 de 1998

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015