Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/04/1986

Decret 36/1986, de 17 d'abril, pel qual s'atribueixen i es regulen les competències de la Conselleria de Treball i Transports en matèria de transports

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 36/1986, de 17 d'abril, pel qual s'atribueixen i es regulen les competències de la Conselleria de Treball i Transports en matèria de transports BOCAIB núm. 13 de 1986