Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/12/2020

Decret 35/2020 de 30 de novembre, de modificació pel qual es modifiquen el Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l’organisme pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

AGRICULTURA I RAMADERIA