Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/03/2001

Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis

HABITATGE

Decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis BOIB núm. 033 de 2001

Afectat per:

Correcció d'errades advertides en la publicació en el BOIB núm. 33 de 17 de març de 2001 del decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis en versió catalana BOIB núm. 88 de 2001

Correcció d'errades advertides en la publicació en el BOIB núm. 88 de 24 de juliol de 2001 de la correcció d'errades advertides en la publicació en el BOIB núm. 33 de 17 de març de 2001 del "decret 35/2001, de 9 de març, pel qual s'estableixen mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis" en versió catalana BOIB núm. 129 de 2001

Per a més informació podeu descarregar el següent document