Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/02/1998

Decret 35/1998, de 13 de març, de modificació del Decret 126/1997, de 3 d'octubre, de creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ LLENGUA

Decret 35/1998, de 13 de març, de modificació del Decret 126/1997, de 3 d'octubre, de creació del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, pròpia de les illes Balears BOCAIB núm. 041 de 1998 

Afectat per:

Acord del Consell de Govern del dia 23 de desembre de 2004, pel qual s'aproven els nous estatuts del consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura de les Illes Balears, creat pel Decret 126/1997, de 3 d'octubre, i modificat pel Decret 35/1998, de 13 de març, i el Decret 34/2000, de 3 de març BOIB núm. 004 de 2005