Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/03/1995

Decret 35/1995, de 23 de març, pel qual es regula la concessió d'ajuts econòmics per al trasllat d'indústries a sòls autoritzats per a ús industrial en l'àmbit d'aplicació del PRIB

AJUTS I SUBVENCIONS \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 35/1995, de 23 de març, pel qual es regula la concessió d'ajuts econòmics per al trasllat d'indústries a sòls autoritzats per a ús industrial en l'àmbit d'aplicació del PRIB BOCAIB núm. 45 de 1995

Afectat per:

Decret 124/1995, de 24 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 35/1995, de 23 de març, que regula la concessió d'ajudes econòmiques per al trasllat d'indústries a sòls autoritzats per a l'ús industrial en l'àmbit d'aplicació del PRIB BOCAIB núm. 139 de 1995

Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s'estableix el marc normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de serveis de les Illes Balears BOCAIB núm. 029 de 1997