Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/03/2001

Decret 34/2001,de 2 de març, pel qual es modifica el Decret 28/1999, de 26 de març, de mesures limitadores de l'oferta de joc a les Balears

JOC

Decret 34/2001,de 2 de març, pel qual es modifica el Decret 28/1999, de 26 de març, de mesures limitadores de l'oferta de joc a les Balears BOIB núm. 27 Ext. (503) de 2001

Afectat per:

Decret 132/2001, de 30 de novembre, de mesures reguladores en matèria de joc BOIB núm. 147 de 2001

TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), sentencia de 30 junio 2009. RJ 2009\5809